ಕ್ಯೋಟೋ ಆನಿಮೇಷನ್ ಜುಲೈ 18 ಸ್ಮಾರಕ # ಸಂಗ್ರಹಣೆ # ಕೊರೋನವೈರಸ್ ಕಾರಣ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ