ಟಾಪ್ 60+ ಅನಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಜಪಾನ್ (ಟೋಕಿಯೊ ಅನಿಮೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2020)